23 juli 2024

Smartmedia NL

Grootste Media Site van Nederland

De verandering van druktechniek

Het drukken van boeken is sterk aan verandering onderhevig. Wie voorheen een eigen boek had geschreven en dit in de winkel onder de man wilde brengen moest eerst een grote voorraad drukken om zodoende de kosten per boek te besparen. Een groot risico dus, want als er weinig vraag voor je boek is dan blijf je zelf zitten met een groot aantal boeken.

Van printen in grote oplages naar printing on demand

Printen in grote oplage betekent het printen van veel stuks voor een bepaald boek. Door de ontwikkeling in techniek zijn er nieuwe druktechnieken ontstaan. Zo kun je nu een boek in kleine oplage drukken. Dit wordt ook wel Printing on demand genoemd. Oftewel, zodra er een verzoek binnenkomt dan wordt het boek gedrukt. Geen risico dus dat je later met een groot aantal boeken blijft zitten. Daarnaast bespaart het de kosten die het op voorraad houden van boeken met zich meebrengt.

Het digitaal drukken van boeken bestaat echter al een lange tijd, maar is de laatste jaren pas sterk gegroeid en veel bekender geworden. De kwaliteit van digitaal drukken is ook van een hoog niveau.

Hoe werkt het?

Wie gebruik wil maken van Printing on demand kan terecht bij een partij als Pumbo.nl. In slechts een aantal stappen doorloop je al het gehele proces. Zij zorgen dat dit makkelijk wordt gemaakt. Jij levert de documenten aan en vervolgens wordt het druk-, snij- en afwerk gedaan.  Ook het binden en afsnijden worden geregeld en tot slot wordt het verpakt en verstuurd. Voor het versturen kan er worden gekozen om het naar jou of de ontvanger wordt gestuurd. Zonder beschadigingen komen jouw boeken snel op de eindbestemming aan. Voor het hele proces is het belangrijk dat er bepaalde zaken worden overlegd, zoals de wijze hoe de boeken moeten worden geprint, het binden en nog meer zaken die hieraan te pas komen.