24 april 2024

Smartmedia NL

Grootste Media Site van Nederland

Kwetsbaarheid van je netwerk beoordelen

Niemand is veilig voor cyberaanvallen. Daarom is het essentieel om regelmatig een kwetsbaarheids beoordelingsrapport te krijgen om belangrijke beveiligingsproblemen in een organisatie te identificeren.

Een netwerk kwetsbaarheidsbeoordeling is het proces van het identificeren van beveiligingskwetsbaarheden in een of meer eindpunten. Na een gedetailleerde analyse van deze problemen, maakt de specialist die de beoordeling uitvoert een herstelplan op basis van een vooraf gedefinieerd risico.

Een vooraf gedefinieerd risico is een door het bedrijf gedefinieerde maatstaf, waarbij activa met hoge prioriteit worden geclassificeerd op basis van de bedrijfsimpact en de risicoscore die is gekoppeld aan de ontdekte kwetsbaarheden.

Juiste toolkits

Omdat netwerken variëren in complexiteit en specifieke componenten, is het belangrijk voor een penetratietester of een cybersecurity-consultant – en vooral voor beveiligingsteams – om het juiste proces en de juiste toolkit te hebben. Zo kunnen ze hun werk sneller doen en toegangspunten in de doelinfrastructuur beter afdekken.

Het proces voor kwetsbaarheidsbeoordeling omvat:

-Handmatige kwetsbaarheidstesten – zoeken naar verkeerde configuraties in netwerk- of webapplicaties

-Scannen van netwerkkwetsbaarheden – met behulp van tools,zoals een pentest, die mazen en beveiligingslacunes in een netwerkinfrastructuur kunnen identificeren.

Voor grondige, betrouwbare resultaten moet je beide methoden gebruiken.

Verkeerd geconfigureerd systeem

Een niet-gepatcht of verkeerd geconfigureerd systeem biedt kwaadwillenden kansen om bekende kwetsbaarheden te misbruiken en malware of ransomware te plaatsen. Daarom moeten beveiligingsexperts een kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren om zwakke plekken in de beveiliging te identificeren die gevoelige gegevens aan aanvallers kunnen blootstellen.

In deze fase van ons technische ecosysteem moet een proces voor kwetsbaarheidsbeheer een voortdurende activiteit zijn in alle organisaties.

De pentester, consultant of beveiligingsteam zal vervolgens geïdentificeerde kwetsbaarheden en beveiligingsfouten rapporteren aan het IT-team om de beveiligingshouding van de organisatie te bepalen. Prioritering en mitigatie vormen het laatste onderdeel van de beveiligingsbeoordeling, waarbij interne specialisten kritieke beveiligingsrisico’s elimineren.

Kwetsbaar inbreukpunt

Het doel van de netwerkkwetsbaarheidsbeoordeling is om het risico op een aanval aanzienlijk te verkleinen, omdat het elimineren ervan niet realistisch is. Volgens het VMWare Global Security Insights Report 2021 zijn netwerken volgens organisaties de op één na meest kwetsbare inbreukpunten na applicaties.

Daarom raden pentesters en beveiligingsadviseurs bedrijven aan om periodieke netwerkbeoordelingen uit te voeren en de beveiligingshouding te controleren. Maar het proces is niet altijd eenvoudig. In de meeste gevallen moet je alle technologieën achter een applicatie controleren en kwetsbaarheidstools gebruiken die erop van toepassing zijn.

Voer geen netwerkbeoordeling uit zonder vooruit te plannen

Proactieve netwerkbeoordeling is van cruciaal belang, maar je moet ook een checklist maken en dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse taken toewijzen aan de IT-teams. Het is raadzaam om de meest kritieke aspecten van jouw netwerkinfrastructuur te evalueren en te identificeren en deze activa eerst te prioriteren. Omdat je niet alles kunt beoordelen. Prioriteiten stellen is de sleutel.Ga er niet vanuit dat een kwetsbaarheid er niet is alleen omdat deze niet is ontdekt. Je voert een penetratietest uit om mogelijke kwetsbaarheden te ontdekken.