20 juni 2024

Smartmedia NL

Grootste Media Site van Nederland

Maakt jouw bedrijf al gebruik van een telefoonaanname service?

Voor veel bedrijven, en wellicht ook voor dat van jou, is het elke dag opnieuw een hele klus om alle binnenkomende telefonische oproepen te beantwoorden. De klantenservice moet professioneel en vlekkeloos verlopen en iedereen die je bedrijf opbelt, moet op de best mogelijke manier verder geholpen worden. Dit zorgt voor een enorme werkdruk voor iedereen die hierbij betrokken is. Door gebruik te maken van een telefoonaanname service zorg je er aan de ene kant voor dat iedere beller onmiddellijk geholpen wordt en aan de andere kant dat jouw werknemers zich volop op hun eigen werkzaamheden kunnen concentreren.

Wat houdt het uitbesteden van je klantenservice in?

Je klantenservice uitbesteden houdt in dat de binnenkomende oproepen voor je bedrijf doorgeschakeld worden naar een externe telefooncentrale die bemand wordt door een team van professionele telefonisten. Op die manier ben je er zeker van dat geen enkele oproep voortaan nog onbeantwoord blijft en dat je op de hoogte gehouden wordt van de inhoud van ieder gesprek. In de mate van het mogelijke zullen de telefonisten zelf de vragen van de oproeper behandelen. Als dit niet kan, zorgen ze er ervoor dat de informatie bij de juiste persoon binnen je bedrijf terecht komt.

Wat zijn de voordelen?

Het beantwoorden van binnenkomende oproepen heeft tot gevolg dat steeds iemand van jouw team het werk moet onderbreken, wat natuurlijk ten koste gaat van de productiviteit. Dankzij de telefoonaanname service echter hoeven jullie je enkel nog te bekommeren om die specifieke oproepen die de telefonisten zelf niet konden behandelen. Een ander groot voordeel en een goede reden om voor het uitbesteden van je klantenservice te kiezen, is dat je de mogelijkheid hebt om altijd bereikbaar te zijn. Zo hoeft het beantwoorden van de binnenkomende oproepen niet beperkt te blijven tot de reguliere kantooruren, maar kan deze service ook doorlopen tijdens de weekends of verlofperiodes bijvoorbeeld. De kans om belangrijke oproepen te missen, wordt op die manier tot een absoluut minimum beperkt.

Wat met de kosten?

Uiteraard is deze service niet gratis, maar je mag het dan ook niet als een zuivere kost bekijken. De investering in de samenwerking heeft ook een kostenbesparend voordeel. Je moet niet langer zelf iemand in dienst nemen om de oproepen te beantwoorden en te behandelen en de werking van je bedrijf komt op geen enkel moment nog in het gedrang. Je team wordt niet meer telkens onderbroken en kan zo aanzienlijk meer werk verrichten.