23 juli 2024

Smartmedia NL

Grootste Media Site van Nederland

Re-integratiebureau

Te maken met langdurig ziek personeel? Schakel een goed re-integratiebureau in

Wanneer een werknemer van welk bedrijf dan ook langdurig ziek wordt en dus ook lange tijd niet werkzaam is, dan is dat voor beide partijen uitermate vervelend. Ten eerste natuurlijk voor jou als werknemer, want waarschijnlijk ga je op bepaalde vlakken door een moeilijke periode in je leven. Maar voor de werkgever is het uiteraard ook allesbehalve ideaal. Die mist namelijk plotseling een gewaardeerde arbeidskracht. Dit terwijl deze nog altijd wel kosten maakt om de medewerker in dienst te hebben. Bovendien zal de werkgever ondertussen ook nog eens een vervangend personeelslid moeten regelen. 

Als je in de situatie zit waarin je langdurig ziek bent, dan moet het uiteindelijk je doel zijn dat je wel weer aan het werk gaat. Terug aan het werk gaan na een periode van ziekte wordt ook wel re-integratie genoemd. Bij re-integratie zijn er grofweg twee mogelijke eindresultaten. De eerste, en allicht ook de meest ideale, mogelijkheid is dat je weer bij je huidige werkgever in dienst komt. Dit scenario wordt re-integratie eerste spoor genoemd. Er bestaat ook re-integratie tweede spoor. Daarvan is sprake als je niet meer bij je huidige werkgever in dienst kunt of wilt treden. Er zal dan gezocht moeten worden naar een nieuwe werkgever. Dit kan bij uitstek gebeuren door een re-integratiebureau. 

Wat een re-integratiebureau voor je kan betekenen wordt verderop in dit artikel besproken. Eerst laten we je weten wat een re-integratietraject via je huidige werkgever eigenlijk inhoudt.

Hoe zie een re-integratietraject er globaal uit?

Het is in ieders belang dat de re-integratie van een langdurig ziek personeelslid snel en effectief gebeurt, uiteraard binnen de (fysieke en/of mentale) mogelijkheden van de werknemer. Aan de hand van de zogeheten regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar is een globaal re-integratietraject opgesteld. Dit moet leiden tot een terugkeer naar de werkvloer in maximaal twee jaar en ziet er kortweg als volgt uit:

  • Week 6 na de ziekmelding: er moet een analyse gemaakt worden door de bedrijfsarts.
  • Binnen 8 weken: de werkgever en de werknemer stellen een plan van aanpak samen waarin staat beschreven welke partij wat gaat doen om uiteindelijk tot re-integratie te komen.
  • Is de werknemer na 42 weken nog niet (volledig) teruggekeerd? Dan wordt het UWV ingeseind door de werkgever. De werkgever krijgt dan informatie van het UWV over hoe het tweede ziektejaar door te komen.
  • Als de medewerker 91 weken na de ziekmelding niet is teruggekeerd op de werkvloer, dan dient deze zich via een WIA-aanvraag te melden bij het UWV. 
  • Na twee jaar kan het dienstverband van de werknemer worden beëindigd.
Re-integratiebureau

Dit mag je van een goed re-integratiebureau verwachten

Het is in principe de taak van het UWV of van je gemeente om een re-integratiebedrijf in te schakelen om jouw re-integratie te begeleiden. Evenwel kan het zijn dat je hier zelf ook inspraak in hebt. Hoe dan ook, het is aan te raden een re-integratiebureau in de arm te nemen dat veelzijdig is in z’n dienstverlening. Zo is hulp voor bij het solliciteren uiteraard zeer welkom, maar is het ook buitengewoon handig als het bureau zelf beschikt over een netwerk aan werkgevers, zodat er mogelijk ook vacatures zijn waarop je daadwerkelijk kans maakt.