21 juni 2024

Smartmedia NL

Grootste Media Site van Nederland

Bijstandsuitkering Terugbetalen

Bijstandsuitkering terugbetalen

Heeft de gemeente een besluit genomen waarin bepaald is dat u de bijstandsuitkering moet terugbetalen? U kunt in dat geval in bezwaar bij de gemeente tegen het terugbetalingsbesluit van de bijstandsuitkering. Er mag niet zomaar verlangd worden dat u de bijstandsuitkering moet terugbetalen. Er moet altijd een reden achter zitten. Er zijn verschillende redenen waarom u uw bijstandsuitkering moet terugbetalen. U moet bijvoorbeeld uw bijstandsuitkering terugbetalen als er te veel bijstandsuitkering aan u is verstrekt. De gemeente neemt meestal meerdere besluiten naast het besluit dat u de bijstandsuitkering moet terugbetalen. Het is belangrijk om tegen alle besluiten afzonderlijk bezwaar te maken. U kunt aan de gemeente vragen om in termijnen af te lossen. Het besluit over de terugbetaling van de bijstandsuitkering wordt niet opgeschort door het indienen van een bezwaarschrift. Maak hier dus afspraken over met uw gemeente.

Pro deo

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente waarin u uw bijstandsuitkering moet terugbetalen, kunt u bezwaar indienen bij de gemeente tegen het besluit van terugbetalen van de bijstandsuitkering. De bezwaartermijn is doorgaans 6 weken. Dient u te laat bezwaar in, dan wordt u niet-ontvankelijk verklaard. U kunt het besluit dan niet meer aanvechten. Zorg voor een goed onderbouwd bezwaarschrift en leg uit waarom u het niet eens bent met het besluit van terugvorderen van de bijstandsuitkering. De gemeente kan naar aanleiding van uw bezwaarschrift u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek (hoorzitting), waar uw bezwaarschrift met u besproken wordt. U kunt in dit gesprek vragen stellen aan de gemeente en de gemeente mag ook vragen aan u stellen.

Advocatenkantoor

Komt u door het besluit van de gemeente (over de bijstandsuitkering terugbetalen) in financiële nood, dan kan een spoedprocedure een uitweg bieden. In dat geval kan een voorlopige voorziening worden opgestart bij de rechtbank. De rechtbank neemt een voorlopige beslissing bij een spoedeisend belang.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar van de gemeente over het terugbetalen van de bijstandsuitkering? Als er van u verlangd wordt dat u de bijstandsuitkering moet terugbetalen, staat ook een beroep open bij de rechtbank. De wijze van het indienen van het beroepschrift is beschreven in de beslissing op bezwaar.