19 mei 2024

Smartmedia NL

Grootste Media Site van Nederland

MVK

Dit is de meerwaarde van een MVK

Veiligheid op de werkplaats is een van de belangrijkste aspecten binnen een bedrijf. Toch is het niet altijd makkelijk om een volledig veilige en gezonde werkplaats te waarborgen. Dit is zeker zo wanneer je werkzaam bent in bepaalde branches, zoals de chemische industrie of een soortgelijk gebied. Toch kun je met de juiste hulp en advies een goed veiligheidsbeleid stimuleren. Deze hulp komt in de vorm van een MVK: een Middelbaar Veiligheidskundige. Bij G4S Safety Solutions kun je terecht voor het inschakelen van een MVK voor het creëren van een veilige omgeving voor iedere medewerker.

De werkzaamheden uitgelegd

Een MVK kun je inschakelen voor tal van werkzaamheden. In de eerste plaats zal een MVK de huidige situatie van de werkplek beoordelen en eventuele risicovolle situaties signaleren. Over deze situaties wordt gedacht in praktische oplossingen. De MVK is een adviseur, coördinator en stimulator in één: je krijgt als bedrijf professionele ondersteuning voor alle werkzaamheden waarin veiligheid van groot belang is. Een MVK stelt risico-inventarisaties en evacuatieplannen op, maar kan ook worden ingeschakeld voor metingen, inspecties en controles. De aanbevelingen die een MVK doet kun je als bedrijf meenemen in het veiligheidsbeleid. Een andere manier waarop de MVK een belangrijke rol speelt is in bedrijfsongevallen. De Middelbaar Veiligheidskundige analyseert een ongeval en kan hierdoor met aanbevelingen komen. Daarnaast kan de MVK ook worden ingehuurd om medewerkers voorlichting te geven over het belang van goede veiligheid op een werkplek. Ook voor het opstellen van rapportages aangaande de veiligheid van het bedrijf is de MVK de persoon om in te schakelen. De MVK’s bij G4S Safety Solutions hebben tal van certificaten waardoor zijn gekwalificeerd zijn om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Door het inschakelen van een MVK kun je als bedrijf grote stappen maken op het gebied van veiligheid.